• Ramowy rozkład dnia

     •  

      Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

      od 5.30 do 16.30,

      w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez

      nauczycieli, podejmowane z inicjatywy dzieci.

       

      Realizacja podstawy programowej w godzinach 7:30-12.30.
       

      RAMOWY ROZKŁAD DNIA

      5.30- 7.50 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Praca indywidualna lub w zespołach dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci. Ćwiczenia poranne.

      7:508.15 Przygotowanie do śniadania-kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych.
      Śniadanie 8.00

      8:15- 8.50 Czynności higieniczne po śniadaniu. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Ćwiczenia i  zabawy ruchowe. 

      8.509:50 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne skierowane na wszechstronny rozwój dziecka , uwzględniające różnorodne formy aktywności. Zabawy ruchowe.

      9:50- 10:15 Przygotowanie do zupy, zupa 10.00

      10:15- 11.15 Zabawy na placu zabaw, powietrzu, spacery, obserwacje, zabawy ruchowe.

      11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu - kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych, wyrabianie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Obiad 11.30

      12.00 – 14.00 Odpoczynek (grupy młodsze). Zajęcia relaksacyjne - słuchanie opowiadań, muzyki , oglądanie bajek. Realizacja dodatkowych programów. Zajęcia kompensacyjne dostosowane do rozpoznanych potrzeb dzieci 5-6 l. małych zespołach lub indywidualnie. Zabawy na powietrzu. Podwieczorek 13.30-14.00

      14.00 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy swobodne lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Dyżury i czynności porządkowe.