• Funkcjonowanie przedszkola

    •               WSZYSCY RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI ! 


     PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA:

     • Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 5:30 – 8:30

     • Rodzice z rana dzwonią domofonem pod numer podporządkowany sali. Pracownik przedszkola otwiera drzwi. Dziecko idzie samo do swojej grupy. Rodzice są proszeni o nie wchodzenie na hol. 

     • Chęć przekazania informacji prosimy sygnalizować poprzez domofon. Jeżeli jest potrzeba, nauczyciel do Państwa przyjdzie.

     • Po godzinie 8:30, ze względu na czas bezpośredniej, zaplanowanej pracy z dziećmi, rozmowa z nauczycielami w sali przedszkolnej jest niemożliwa.

     OBECNOŚĆ:

     • Regularna obecność dziecka na zajęciach jak i PUNKTUALNE PRZYBYWANIE są wskazana ze względu w pierwszym rzędzie na dobre samopoczucie dziecka w grupie. 
      Prosimy o dołożenie wszelkich starań o punktualne przyprowadzanie dziecka.

     • Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola do godz. 8:30.

     • Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie planowanych, dłuższych nieobecności. 

     • Prosimy, aby spóźnienia spowodowane ważnymi powodami zostały zgłoszone telefonicznie do godz. 8:30, bądź poprzedniego dnia. 

     ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA:

     • Dziecko można odbierać z przedszkola w godzinach od 12:30 – 16:30 przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka. Prosimy poinformować osoby upoważnione, że mogą zostać poproszone o okazanie dowodu osobistego.

     • Przy odbiorze dziecka z przedszkola, rodzic sygnalizuje domofonem odbiór dziecka, wpuszczony do placówki czeka na dziecko w szatni. 

     • Rodzeństwa nie odbierają dzieci. Zawsze musi się nauczycielowi pokazać rodzic!

     • Osobie nietrzeźwej dziecko nie zostanie wydane.

     • W sytuacji konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola prosimy o informację w momencie przyprowadzenia dziecka do Przedszkola.

     UBIÓR:

     • W przedszkolu kładziemy duży nacisk na samodzielność dzieci.

     • Prosimy aby dzieci były ubrane wygodnie i praktycznie. Wskazane jest unikanie szelek i trudnych do rozpięcia czy zapięcia guzików oraz sznurowanych butów, klapek, japonek. Wygodne ubranie zwiększa u dziecka poczucie bezpieczeństwa.

     • Prosimy również, aby nie ubierać dzieci w rzeczy, które nie chcecie Państwo, aby zostały pobrudzone.

     • Wszystkie dzieci muszą posiadać kompletny zestaw ubrań na zmianę w przedszkolu (para bielizny, skarpety, bluzka, spodnie), dzieci 5-6 letnie dodatkowo przynoszą umieszczony w specjalnie przygotowanym woreczku strój do gimnastyki (krótkie spodenki oraz gładka koszulka).

     • Czas na świeżym powietrzu jest przewidziany KAŻDEGO DNIA, kiedy pogoda na to pozwala. Jednakże może się również zdarzyć krótszy pobyt na świeżym powietrzu, w sytuacji gorszych warunków pogodowych, dlatego prosimy aby ubierać dzieci stosownie do pogody.

     CHOROBY:

     • Alergia - Wszelkie alergie (uczulenia na białko, roztocza, ugryzienia przez owady i inne) oraz choroby przewlekłe powinny być zgłoszone zanim dziecko rozpocznie udział w zajęciach.

     • Sytuacje nagłe

      Rodzice zostaną wezwani telefonicznie i zobowiązani odbioru dziecka w następujący sytuacjach:

      - Podwyższona temperatura
      - Biegunka
      - Wymioty
      - Wysypka
      - Niepokojących objawów, które wymagają od nauczyciela zwrócenia większej uwagi na dziecko, kosztem innych dzieci
      - Niepokojących objawów, które sprawiają, że dziecko zachowuje się w sposób dla niego nienaturalny i nie czuje się bezpiecznie
      - Wypadków

      W trosce o zdrowie wszystkich dzieci w przedszkolu Rodzice są zobowiązani do zgłaszania chorób zakaźnych swoich dzieci (wiatrówka, szkarlatyna, świnka, grypa itp.)
      Przed powrotem dzieci powinny być wolne od ww. objawów przez co najmniej 24 godziny.
      Dzieci, które według rodziców czują się wystarczająco dobrze, aby wrócić do przedszkola po chorobie, uznawane są za wystarczająco zdrowe, aby w tym dniu wyjść na spacer w trakcie pobytu w przedszkolu.

      Nagłe wypadki - W sytuacji kiedy dziecko ulegnie wypadkowi i zajdzie potrzeba wezwania pogotowia rodzic zostanie o tym poinformowany telefonicznie.

      W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków, chyba że są to leki stałe, które mogą być podane tylko za pisemnym upoważnieniem Rodzica.

     • COVID-19

      Bardzo prosimy o przestrzeganie przyjętych w przedszkolu procedur bezpieczeństwa.

      W przypadku, gdy ktoś z członków rodziny dziecka oczekuje na wynik badania w kierunku Covid-19, od momentu wystąpienia podejrzenia lub wykonania testu do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości, otrzymania wyniku, prosimy pozostawić dziecko w domu!!!

      Proszę tylko o informację do wychowawcy grupy lub do dyrektora przedszkola.

     ŻYWIENIE:

     • W przedszkolu dzieci otrzymują 4 posiłki: śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek. Jeśli jakieś dziecko będzie odmawiało zjedzenia posiłków rodzic zostanie o tym poinformowany.

     • Prosimy, aby nie przyprowadzać dzieci do przedszkola z jedzeniem.

     • Woda jest do dyspozycji dziecka podczas całego dnia. 
       

     CZEGO NIE NALEŻY PRZYNOSIĆ DO PRZEDSZKOLA?

     • Do przedszkola nie przynosimy jedzenia, wody, słodyczy ani zabawek, a także smartwatch’y

     • Proszę wziąć pod uwagę fakt, że niektóre przedmioty mogą być niebezpieczne dla zdrowia dzieci (np. możliwość zakrztuszenia, alergie), a nauczyciel nie może być odpowiedzialny za to co dzieje się z przedmiotami, o których nawet nie wie, że dzieci je przy sobie posiadają.

     OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

     Zgodnie ze Statutem Przedszkola opłat dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca. Wszystkie opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie dokonywane są na dwa różne konta bankowe. 

     • Rodzic otrzymuje od pani intendentki karteczkę z kwotą do zapłaty za dany miesiąc. Opłaty za przedszkole należy regulować poprzez wpłaty na podane numery konta (od 10 dnia każdego miesiąca)- oddzielnie za pobyt stały i wyżywienie.

     • Odpisy za przedszkole są odliczane w przypadku nieobecności dłuższej niż 3 dni. 

     • Zgłoszona jednodniowa nieobecność telefoniczna w danym dniu do godziny 8:00 lub dzień wcześniej będzie podstawą odpisu stawki godzinowej. 

     • Prosimy o terminowe wpłaty. W sytuacji niemożliwości uregulowania opłaty w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt z intendentem.